Masia Cal Bord, s/n  -  08737 Torrelles de Foix (Barcelona)  -  Catalunya

Tel. +34 93 899 07 20  -  Fax +34 93 899 07 23

e-mail: agronec@agronec.com

 

Privacitat de les dades i protecció a la intimitat

 

Cavahosta.com (Agronec'98, SL) està decidida i fermament compromesa amb la preservació de la privacitat dels seus usuaris o visitants, comprometent-se a mantenir la confidencialitat de les dades dels nostres clients, usuaris i visitants. Agronec'98, SL es compromet a tractar les dades de forma confidencial i únicament per a la finalitat per a la qual són sol·licitades, d'acord amb el que preveu la LOPD i la LSSICE vigents.

 

En conseqüència:

 

Les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinades, únicament i exclusivament, als fins indicats en el formulari que l'usuari / visitant empleni.

 

No cedirem a tercers ni vendrem o compartirem les seves dades si així no està indicat al formulari.

 

No contactarem amb vostè excepte que sigui estrictament necessari per al servei requerit.

 

No utilitzarem les dades per a finalitats comercials de tercers en cap cas. Els serveis oferts són prestats per Agronec, SL, de Torrelles de Foix (Barcelona), Masia Cal Bord, s / n. Amb CIF B-62.430.996. Inscrita en el Registre Mercantil, Volum 33124, Foli 38, Full B-223 de Barcelona.

 

Protegirem sota mesures de seguretat, segons la normativa vigent, totes les dades de caràcter personal dels nostres clients i usuaris.

Nota Legal

| Nota Legal |